reko

Poděkování za finanční spoluúčast na zakoupení digitálního mikroskopu s kamerou pro výuku přírodopisu