Platby za kroužky proveďte do konce září na účet školy:
364825329/0800
Do popisku platby uveďte jméno dítěte, třídu a jméno kroužku.<br>

Stejný účet je i pro platbu za školní družinu


č. účtu na ŠKOLY v PŘÍRODĚ / LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY
266 870 337 / 0300