Seznam přijatých žáků

do 1. ročníku (školní rok 2020/2021) zde.

Vaše žádost o odklad bude řešena průběžně. Po doložení potřebných dokladů (zpráva z PPP + zpráva od pediatra) budete vystaveno rozhodnutí o odkladu, o kterém budete informováni.


Jsme Jungmannova základní škola Beroun a máme nadhled: