Profil školy Jungmannova základní škola v Berouně je škola úplná a poskytuje základní vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola je zaměřena zejména na výuku jazyků. Rozšířená výuka jazyků probíhá na škole od roku 1988. V posledních letech rovněž klademe větší důraz na výuku informatiky. Jungmannovu ZŠ navštěvují nejen žáci z blízkého okolí, ale i z okolních obcí a měst. Škola leží v centru města a její dostupnost je velmi dobrá.

 • Zaměření na výuku jazyků (anglický jazyk již od 1. třídy a možnost druhého jazyka již od 6. třídy)
 • Jazykové pobyty v zahraničí
 • Spolupráce s rodilými mluvčími
 • Dvě velké, moderní počítačové učebny
 • Interaktivní tabule v učebnách
 • Nově rekonstruované odborné učebny (jazyky, přírodopis a chemie, fyziky, zeměpis, pracovní činnosti)
 • Velké množství kroužků
 • Tým milých, zkušených a dále se vzdělávajících učitelů
 • Úzká spolupráce s vyučujícími a vedením školy
 • Dobrá dostupnost i pro žáky z okolních obcí
 • Výborná poloha v blízkosti aktivit nabízejících se v centru města

 

plakatopvk

fotoplakát - kopie.png