Evropská unie

opvk

Středočeský kraj

Středočeský fond vzdělávání, sportu, volného časua primární prevence

Název tematického zadání: Podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit

 Název Akce/Projektu: Oprava povrchu školního hřiště

foto: před a po opravě

 p1190002p6100013

Město Beroun

Žádost o poskytnutí dotace na kulturní účely