Platba za ŠD 2024-25

Bijásek – Přání

Info + platby za družinu

Kontakty na vychovatelky

Odchody ze ŠD

Přihláška pro 1. – 3. ročník_pdf

Vnitřní řád školní družiny od 5.4.18

Samostatný odchod žáka ze ŠD