Vnitřní řád školní družiny

Pokyny k pobytu + info k platbě

Kontakty na vychovatelky

Samostatný odchod žáka ze ŠD

Tabulka odchodů

Přihláška do ŠD

BIJÁSEK

CCE13042023

POBYT VENKU

Rozpis ŠD1
Rozpis ŠD2
Rozpis ŠD3
Rozpis ŠD4
Rozpis ŠD5
Rozpis ŠD6
Rozpis ŠD7
Rozpis ŠD8