ŘEDITEL ŠKOLY
Mgr. Ivan Souček – 311 512 681 –reditel@jzs.cz
 
ZÁSTUPCE ŘEDITELE
Mgr. Eva Chlumská – 311 622 474 – zastupce1@jzs.cz
 
HOSPODÁŘKA ŠKOLY
Eva Mysíková – 311 622 474 – e.mysikova@jzs.cz
 
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
Mgr. Vokáčová Bohumila – b.vokacova@jzs.cz
Mgr. Sklenářová Miroslava – m.sklenarova@jzs.cz
 
ZAMĚSTNANCI

Benešová Barbora – 311 604 929 – b.benesova@jzs.cz
Bízková Barbora – 311 604 926 – b.bizkova@jzs.cz
Bartoníčková Aranka – 311 604 921 –  a.bartonickova@jzs.cz
Denková Barbora – 311 604 926- b.denkova@jzs.cz
Dragounová Jana – 311 604 926 – j.dragounova@jzs.cz
Drgová Naděžda – 311 604 921 – n.drgova@jzs.cz
Dudová Terezie – 311 604 929 – t.dudova@jzs.cz
Hakl Luboš – tel. 311 604 925  – l.hakl@jzs.cz
Halasová Květa – 311 604 929 – k.halasova@jzs.cz
Holý Adam – 311 604 920 – a.holy@jzs.cz
Horváthová Hana – 311 604 921 – h.horvathova@jzs.cz
Hrmová Kateřina – 311 622 922 – k.hrmova@jzs.cz
Chlumská Eva – 311 622 474 – zastupce1@jzs.cz
Javůrek Ivan – tel. 311 604 925  – i.javurek@jzs.cz
Kasseckert Tomáš – 311 604 928 – t.kasseckert@jzs.cz
Kasseckertová Renata – 311 604 921 – r.kasseckertova@jzs.cz
Kolářová Jarmila – 311 604 921 – j.kolarova@jzs.cz
Klimešová Jana – 311 604 921 – j.klimesova@jzs.cz
Korecká Jana – 311 604 928 – j.korecka@jzs.cz
Kubátová Iveta – 311 604 921 – i.kubatova@jzs.cz
Miláčková Gabriela – 311 604 927 – g.milackova@jzs.cz
Mistrová Kateřina – tel. 311 604 925  – k.mistrova@jzs.cz
Novotná Lucie – 311 604 921 – l.novotna@jzs.cz
Onderková Monika – 311 604 921 – m.onderkova@jzs.cz
Pachnerová Helena – 311 604 926 – h.pachnerova@jzs.cz
Paterová Heda – 311 604 927 – h.paterova@jzs.cz
Randák Milan – tel. 311 604 925  – m.randak@jzs.cz
Růžička Miloslav – m.ruzicka@jzs.cz
Růžičková Ivana – 311 604 921 – i.ruzickova@jzs.cz
Roubalová Monika – 311 604 925 – m.roubalova@jzs.cz
Sládková Alena – 311 604 926 – a.sladkova@jzs.cz
Smoláková Tereza – 311 604 928 – t.smolakova@jzs.cz
Šalková Regina – 311 604 927 – r.salkova@jzs.cz
Šejvlová Michaela – 311 604 921 – m.sejvlova@jzs.cz
Šesták Michal – 311 604 920 – m.sestak@jzs.cz
Šnaidaufová Lenka – 311 604 927 – l.snaidaufova@jzs.cz
Vacková Marcela – 311 604 929 – m.vackova@jzs.cz
Veselá Eva – 311 604 926 – e.vesela@jzs.cz
Vonásková Kristýna – 311 604 928 – k.vonaskova@jzs.cz
Zemanová Jindra – 311 512 799 – vychovnyporadce@jzs.cz
Zindulková Martina – 311 604 921 – m.zindulkova@jzs.cz
Zmatlíková Irena – 311 604 921 – i.zmatlikova@jzs.cz

Školní družina:

Brožová Vladimíra – 774 574 555 – v.brozova@jzs.cz
Fialová Michaela – 601 305 285 – m.fialova@jzs.cz
Kujanová Petra – 601 556 620 – p.kujanova@jzs.cz
Levová Štěpánka- 601 305 281 – s.levova@jzs.cz
Mazancová Martina- 601 305 284 – m.mazancova@jzs.cz
Němečková Petra – 601 305 283 – p.nemeckova@jzs.cz
Vaňková Pavlína -601 305 286  – p.vankova@jzs.cz
Zábojníková Milada – 601 305 282 – m.zabojnikova@jzs.cz

Asistenti pedagoga:

Berková Olga –  311 604 922 – o.berkova@jzs.cz
Brožová Vladimíra –  311 604 922 – v.brozova@jzs.cz
Kaňoková Barbora – 311 604 922 – b.kanokova@jzs.cz
Kittelová Alena – 311 604 922 – a.kittelova@jzs.cz
Krůtová Gabriela – 311 604 922 – g.krutova@jzs.cz
Levová Štěpánka-  311 604 922 – s.levova@jzs.cz
Mazancová Martina-  311 604 922 – m.mazancova@jzs.cz
Mazánková Jitka – 311 604 922 – j.mazankova@jzs.cz
Poláková Petra – 311 604 922 – p.polakova@jzs.cz
Potočňák Veronika –  311 604 922 – v.potocnak@jzs.cz
Prošková Blanka – 311 604 922 – b.proskova@jzs.cz
Ráslová Ilona – 3111 604 922 – i.raslova@jzs.cz
Rosembaumová Barbora –  311 604 922 – b.rosembaumova@jzs.cz
Starchevska Svietlana – 311 604 922 – s.starchevska@jzs.cz
Vaňková Pavlína –  311 604 922 – p.vankova@jzs.cz
Zezulya Maryna – 3111 604 922 – m.zezulya@jzs.cz