Ředitel školy, 1. patro – 311 512 681

Mgr. Ivan Souček

Zástupce ředitele, 1. patro – 311 622 474

Mgr. Chlumská

Hospodářka školy, 1. patro – 311 622 474

Eva Mysíková

Výchovný poradce, 1. patro – 311 512 799

Mgr. Zemanová

Sborovna ŠD, 1. patro – 311 604 922

Brožová Vladimíra – 774 574 555
Fialová Michaela – 773 513 387
Levová Štěpánka – 601 305 281 
Mazancová Martina – 601 305 284 
Němečková Petra – 601 305 283
Vaňková Pavlína – 601 305 286 
Zábojníková Milada – 601 305 282
Zábranská Aneta – 725 342 624

Sborovna 1. stupně,  přízemí – 311 604 921

Kabinet Fy/M,  2. patro – 311 604 925

Mgr. Javůrek, Mgr. Hakl,  dr. Randák, Mgr. Mistrová, Ing. Roubalová

Kabinet Aj,  2. patro – 311 604 926

Mgr. Sládková, , Mgr. Pachnerová,

Mgr. Bízková, Bc. Dragounová

Kabinet Vv/Čj,  2. patro – 311 604 927

Mgr. Šalková, Mgr. Šnaidaufová, Mgr. Miláčková, Mgr. Paterová

Kabinet Př/Ch,  1. patro – 311 604 928

Mgr. Kasseckert, Mgr. Korecká, Mgr. Mazánková, Mgr. Mazačová, Mgr. Smoláková

Kabinet D/Z, 1. patro – 311 604 929

 Mgr. Benešová, Mgr. Denková, Mgr. Dudová, Mgr. Vacková,  Mgr. Veselá Eva

Tělocvična – 311 604 920

Mgr. Holý, T. Mathauser, Mgr. Šesták