Ředitel školy, 1. patro – 311 512 681

Mgr. Ivan Souček

Zástupce ředitele, 1. patro – 311 622 474

Mgr. Chlumská

Hospodářka školy, 1. patro – 311 622 474

Eva Mysíková

Výchovný poradce, 1. patro – 311 512 799

Mgr. Zemanová

Sborovna ŠD, 1. patro – 311 604 922

Brožová Vladimíra – 774 574 555 
Fialová Michaela – 601 305 285 
Kujanová Petra – 601 556 620 
Levová Štěpánka- 601 305 281 
Mazancová Martina- 601 305 284
Němečková Petra – 601 305 283 
Vaňková Pavlína -601 305 286  
Zábojníková Milada – 601 305 282

Sborovna 1. stupně,  přízemí – 311 604 921

Kabinet Fy/M,  2. patro – 311 604 925

Mgr. Javůrek, Mgr. Hakl,  dr. Randák, Mgr. Mistrová, Ing. Roubalová

Kabinet Aj,  2. patro – 311 604 926

Mgr. Sládková, Mgr. Veselá Eva, Mgr. Pachnerová, Mgr. Denková

Mgr. Bízková, Bc. Dragounová

Kabinet Vv/Čj,  2. patro – 311 604 927

Mgr, Šalková, Mgr. Šnaidaufová, Mgr. Miláčková, Mgr. Paterová

Kabinet Př/Ch,  1. patro – 311 604 928

Mgr. Kasseckert, Mgr. Korecká, Mgr. Vonásková, Mgr. Smoláková

Kabinet D/Z, 1. patro – 311 604 929

Mgr. Halasová, , Mgr. Vacková, Mgr. Dudová, Mgr. Benešová

Tělocvična – 311 604 920

Mgr. Holý, Mgr Šesták