Milé děti, těšíme se na vás v pondělí 4. 9. 2023!!! Přejeme vám hezké prázdniny!.

Organizace školního roku

Konzultační hodiny a třídní schůzky

Konzultace pro žáky

Školní poradenské pracoviště

Granty

Formuláře

Přijímací řízení na SŠ

Rodičkovský zpravodaj

Školní časopis

Plnění povinné školní docházky v zahraničí

Informace přijímání žáků – přestup 6. roč.

Parkování

Vážení rodiče,
v Havlíčkově ulici (proti reklamnímu studiu Verek) je pro Vás vyhrazeno časově omezené bezplatné stání. Jedná se o dvě místa pro vystoupení a nastoupení Vašich dětí, či krátkodobé stání k vyzvednutí dětí ze školní družiny. Časové omezení je od 7:00 do 8:00 a od 11:30 do 13:00 hodin v době školního vyučování. Vše je označeno dopravním značením.
Žádám Vás při využití parkoviště o ohleduplnost a využívat těchto míst jen opravdu na dobu nezbytně nutnou tak, aby mohla sloužit co nejširšímu okruhu rodičů, zejména těch nejmenších žáků.

Mgr. Ivan Souček