Občanské sdružení je dobrovolným sdružením rodičů a pedagogů, kteří se chtějí podílet na chodu školy a které hospodaří s finančními prostředky získanými od rodičů.

Jeho schůzky jsou minimálně 2 x ročně a to vždy při třídních schůzkách.

Z těchto prostředků jsou financovány zejména školní pomůcky, částečně i vybavení učeben.

Zároveň se OS podílí na spolufinancování některých seminářů pro žáky školy (zejména SPJ, první pomoci a dopravní výchovy). Program pomoci byl rozšířen i o finanční výpomoc pro děti, které jsou ze soc. slabých rodin, tak, aby se mohly zapojovat do třídních výletů a exkurzí.

Nákup dataprojektorů

Zápis z jednání 12. 4. 2016

Stanovy Pomoc škole

Zápis 10.4.2013

Příspěvky 2010

Zápis 8.6.2010

Zápis 19.1.2010

Doplňující zápis 26.10.2009

Zápis 26.5.2009