Rozvrh hodin můžete vidět také na  stránce http://jzs.cz/tridy/prehled-trid/.

 

On-line žákovská knížka
On-line ŽK – síť EUROSIGNÁL

Do aplikace se přihlásíte z PC, který je napojen na internet www.jzs.cz, zde je odkaz On-line žákovská knížka.
Hesla jsou unikátní a jsou generována systémem Bakaláři. (heslo pro žáka i pro rodiče).
V uzavřených obálkách dostanete rodičovské a žákovské přístupové heslo. Prosíme uschovejte si své přístupové heslo a neinformujte o něm své dítě. Rovněž si poznamenejte heslo žáka pro případ ztráty. V případě ztráty či jiných komplikací kontaktujte zástupce pro 2. stupeň.
Vyučující má zpětnou vazbu, jak je EŽK prohlížena žákem i rodičem.
EŽK má i komunikační nástroj (komens), který umožňuje navštěvovat nástěnku třídy se zprávami pro rodiče a žáky, ale i formu interní el. pošty mezi vyučujícím a rodičem či žákem.
Další výhodou je přístup na rozvrh hodin, týdenní plán školy či suplování.
Současná papírová ŽK bude využívána jako omluvný list a pro jiná sdělení.
Odkazy aplikace, které budou zatím využívány:
klasifikace – průběžné hodnocení
rozvrh
plán akcí
komens (komunikační nástroj)

K průběžnému hodnocení je možno nastavit FILTR, kde naleznete VÁHU = typ známky (písemná, ústní atd.), datum, kdy byla známka zapsána a učivo.
U průběžné klasifikace je možno nastavit období, za které chcete kontrolovat známky.

Inovace programu
jak jsme Vás informovali došlo k aktualizaci elektronické žákovské knížky.
V přílohách máte několik obrázků s možnostmi nastavení prohlížení klasifikace a nástroje KOMENS. U klasifikace se objevuje i navržená čtvrtletní známka. To umožní srovnání dalšího vývoje klasifikace žáka. Nová známka je barevně odlišena a po prohlédnutí se již jako nová neobjevuje.
Pod tlačítkem nástroje si můžete změnit své přístupové heslo. V případě ztráty či zapomenutí Vám můžeme na požádání vygenerovat nové a to si následně opět změnit. Ostatní funkce zůstávají zachovány.
Nově je zařazena i složka osobní údaje, pokud je zde nějaká nesrovnalost zejména tel. čísla, změna bydliště, kontaktujte neprodleně třídního učitele a nahlaste změnu.

Věřím, že nové prostředí a rozšířené možnosti EŽK Vám budou vyhovovat.

no images were found