ÚČASTNÍME SE PROJEKTU MAP II

web_skoly_MAP Beroun

 

ÚČASTNÍME SE PROJEKTU MAP

  • MAP je Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun
    (obec s rozšířenou působností).
  • Cílem je rozvoj kvalitního a inkluzivního / společného vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
  • Prostřednictvím projektu bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol i dalších vzdělávacích institucí, vedení škol, pedagogů, rodičů žáků a dětí a dalších aktérů ve vzdělávání.
  • Výstupem projektu je strategický dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání, stanovující cíle vzdělávací politiky na území ORP Beroun.

Více informací o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun, (zkráceně MAP ORP Beroun, reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0003411)
a o možnostech zapojení naleznete na:
www.mesto-beroun.cz/obcan/skolstvi/

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Dobešová

E:-mail: map@muberoun.cz, Mob: 702 073 397

Další informace o projektu MAP zde.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělání

eumsmt1beroun