Na škole pracuje od září 1999 Školská rada, která se pravidelně schází minimálně 2 x ročně a má devět členů z řad  zákonných zástupců, zřizovatele a pedagogických pracovníků.

Složení a kontakty na členy Školské rady jsou vyvěšeny na webových stránkách školy, rovněž i zápisy z jednání.

Ve školním roce 2018/19 proběhly nové volby do školské rady.

Zasedani_SR_23_10_2019

Zasedani_SR_22_05_2019

Zápis ŠR 31_05_2018

Zápis ŠR 16_10_2018

Seznam členů školské rady od 6.11.2018

Zápis č.1

Jednací řád školské rady JZŠ