Na škole pracuje od září 1999 Školská rada, která se pravidelně schází minimálně 2 x ročně a má devět členů z řad  zákonných zástupců, zřizovatele a pedagogických pracovníků.

Složení a kontakty na členy Školské rady jsou vyvěšeny na webových stránkách školy, rovněž i zápisy z jednání.

Ve školním roce 2017/18 proběhly nové volby do školské rady.

Zápis č.1

Seznam členů školské rady

Jednací řád školské rady JZŠ