Formulář online přihlášení k zápisu do ZŠ bude vyvěšen cca tři týdny před datem zápisu.

Kritéria pro přijetí k plnění povinné školní docházky

Desatero pro rodiče

Jak můžete pomoci svým dětem

Od poloviny listopadu bude na naší škole probíhat 
pod vedením erudované speciální pedagožky Mgr. Mirky Sklenářové