Třída 6.C měla možnost se podívat na vlakovou soupravu Revolution Train na berounském nádraží. Šestivagonový vlak má z venku představovat naše zocelené tělo a ve vnitřních prostorách vlaku jsou vyobrazené orgány.
Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, ve kterých se odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Děti danýmpříběhem procházejí a díky mobilnímu telefonu, který jim byl poskytnut hned na začátku, se aktivně stávají jeho účastníky. Vyplňují anonymní dotazníky o jejich postoji k návykovým látkám, ale také měli možnost hlasovat, jak se podle
nich bude příběh nadále vyvíjet.
Projekce příběhu byla rozdělena na několik částí, po kterých žáci mohli nahlédnout např. do drogového doupěte, do improvizovaného baru nebo také na nabourané auto. Žáci se nadále mohli podívat, jak to vypadá ve vězení nebo si také vyzkoušet průběh policejního výslechu.