V uplynulém týdnu se žáci 8. tříd zúčastnili zajímavé besedy.
Do naší školy zavítala Lucie Ortega, soudobá česká spisovatelka fantasy literatury pro mládež i dospělé. Díky zajímavé prezentaci i povídání se děti dozvěděly, jak se ona sama stala spisovatelkou,
jak vzniká kniha – co vše předchází tomu, než se kniha dostane na pulty knihkupectví.
Představila jim také svou knihu Světla nad močálem, seznámila je s některými postavami , jež pochází ze slovanské mytologie. Děti měly možnost si knihu zakoupit i s věnováním od samotné
autorky, což řadu z nich potěšilo.