Město Beroun vyhlásilo u příležitosti 250. výročí narození Josefa Jungmanna literární soutěž pro žáky základních škol zřizovaných městy Beroun, Králův Dvůr a obcí Hudlice v rámci spolupráce na oslavách výročí „Dopis Josefu Jungmannovi“.

Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích – 1.a 2. stupeň ZŠ. A jak se vedlo našim žákům?

V kategorii 2. stupně se na 1. místě umístila Markéta Šmídová, na 2. místě Stella Slánská a čestné uznání za originalitu získala Elen Klimešová a Vilma Viktorie Vlk. Ve čtvrtek 29. června byly oceněny v obřadní síni berounské radnice.

Všem gratulujeme!!!