Druhý zářijový týden vyrazily šesté třídy a jedna pátá třída se svými třídními učiteli na seznamovací pobyt.

V příjemném prostředí obklopeném krásnou přírodou se žáci pod vedením zkušeného lektora zapojili do pestrého programu. Ten byl zaměřen na týmové hry a překonávání překážek. Díky pobytu se žáci mohli lépe poznat se svými novými učiteli i spolužáky.

Všichni jsme si program užili!
Třídy 5.B,6.A,6.B,6.C