Ve čtvrtek 27.června 2019  proběhlo v kulturním domě Plzeňka rozloučení se žáky devátých tříd, kteří opouští Jungmannku a po prázdninách již budou studovat na středních školách. Tato akce je již po mnoho let zavedenou tradicí. Třídy 9.A, 9.B i 9.C si pro rodiče i učitele připravily úžasný program plný hudebních, tanečních i pěveckých vystoupení. K slzám většinu z nás dojaly proslovy, ve kterých děti vzpomínaly na své začátky – první písmenka a slova až po úspěšné složení přijímacích zkoušek. Všem našim milým deváťákům přejeme úspěšný start na nové škole! Rádi na vás budeme vzpomínat!