Sekce dějepisu v rámci výuky uspořádala pro žáky devátých ročníků 7. a 8. března 2019 poznávací zájezd do Polska.
Naším cílem bylo historické město Krakov, solné doly ve Veličce a vyhlazovací koncentrační tábor Osvětim.
Účastníci byli většinou spokojeni a odnesli si zajímavé zážitky a rozšířili si vědomosti.