Každoročně  na naší škole probíhá slavnostní zahájení Adventu. Žáci celé školy se schází na školním dvoře, aby si vyslechli vystoupení svých spolužáků z 1.stupně.

Kroužek sborového zpěvu  si pod vedením paní učitelky Zmatlíkové  připravil krásné vánoční koledy.

Pan ředitel spolu s nejmladší žačkou školy na závěr rozsvítili vánoční stromeček.