V úterý 31.října se rozhodl žákovský parlament uspořádat oslavu Halloweena. Děti z druhého stupně měly možnost přijít v halloweenských maskách a zúčastnit se tak soutěže o nejhezčí masku. Do akce se zapojili šesťačci i deváťáci a na chodbách jste mohli potkat řadu strašidelných postav.

Odborná porota složená ze zástupců parlamentu vybrala 3 nejhezčí masky:
1.místo získal Bruno Ulbert ze 7.C. Na 2. místě se umístila Lucie Stehlíková z 9.A a 3.místo obsadil Vincenc Rašilov z 8.C.

Akce se vydařila, všichni dodrželi stanovená pravidla a Halloween spojený nejen s maskami, ale i dlabáním dýní a kreslením halloweenských obrázků či luštěním halloweenských kvízů si patřičně užili!!!