10. října se 8. C Jungmannovy základní školy v Berouně zúčastnila doprovodné akce Talichova Berouna.

Konala se v krásných prostorách Rudolfina v Praze. Žáci se zúčastnili tří workshopů pod vedením Idy Kelarové.

Společně s romskými zástupci velkého souboru si zatančili, seznámili se s historií romského lidu a zazpívali romské písně. Atmosféra tohoto setkání byla úžasná.

Poděkování patří Městu Beroun, které celou akci financovalo.