V obřadní síni radnice se ve čtvrtek 5. října sešli úspěšní sportovci z Jungmannovy základní školy a Základní školy Wagnerovo náměstí.
Diplom a upomínkové dárky, které všem přítomným předával starosta Ivan Kůs, získali naši žáci 1. až 3. ročníku, kteří v republikovém finále Hokejbalu proti drogám skončili na skvělém třetím místě.
Dalších osm žáků z druhého stupně bylo oceněno za jejich výkony v rámci republikového finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů.

Zde si můžete prohlédnout krátké video, ohlasy k RF OVOV