V druhé polovině září se uskutečnil v příjemném prostředí Sporthotelu Orlík seznamovací pobyt žáků 6.tříd a rovněž třídy 5.B.

Tento pobyt se koná každoročně. Jeho cílem je stmelení kolektivu, úzký kontakt a poznání nejen spolužáků, ale i nového třídního učitele.

Třídy plnily náročné úkoly, jejichž důležitou součástí byla tolerance, komunikace a spolupráce.Všichni si společný pobyt užili a nikomu se nechtělo domů.