V Jungmannově základní škole se naši prvňáci učí číst genetickou metodou. Před Vánoci už umí číst a psát všechna tiskací písmena. Ke konci prvního pololetí si dokážou přečíst knihu pohádek nebo příběhů. Proto pořáda naše škola tradiční akci s názvem „ Pasování na čtenáře“, na kterou jsme si pozvali krále všech čtenářů – krále Lexikona.

Společně s ním byli pozváni i rodiče, kteří se přesvědčili pomocí čtenářské zkoušky, že děti už opravdu umí číst. Po složení čtenářského slibu král prvňáčky slavnostně pasoval na čtenáře a tím je přijal do Řádu Malého čtenáře. Všichni jsme se nakonec s králem na památku tohoto slavného okamžiku vyfotografovali.
IMG_1025 LR
DSC_0241
Bez názvu