MAP_BE_informace


ÚČASTNÍME SE PROJEKTU MAP III 
Informace o zapojeni_do MAP III


ÚČASTNÍME SE PROJEKTU MAP II

web_skoly_MAP Beroun


Vážení rodiče a přátelé školy,

informujeme Vás o vzniku klíčových dokumentů pro území SO ORP Beroun v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Beroun v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0009711, OP VVV. Tyto dokumenty definují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.

Dokumenty jsou uveřejněny na webových stránkách projektu na tomto odkaze: http://www.mapberoun.cz/k-pripominkovani/.

Případné připomínky lze uplatnit do 11.9.2022 prostřednictvím formuláře dostupného na odkaze: MAP_Připomínkové řízení k dokumentaci pro ŘV MAP v 09/2022 (google.com).

Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!


ÚČASTNÍME SE PROJEKTU MAP

  • MAP je Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun
    (obec s rozšířenou působností).
  • Cílem je rozvoj kvalitního a inkluzivního / společného vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
  • Prostřednictvím projektu bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol i dalších vzdělávacích institucí, vedení škol, pedagogů, rodičů žáků a dětí a dalších aktérů ve vzdělávání.
  • Výstupem projektu je strategický dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání, stanovující cíle vzdělávací politiky na území ORP Beroun.

Více informací o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., (zkráceně MAP ORP Beroun II., reg. č .projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711)
a o možnostech zapojení naleznete na:
 www.mapberoun.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Štembergová

Email: map@muberoun.cz, Mobil: +420 311 654 185

Tento projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eumsmt1beroun