ÚČASTNÍME SE PROJEKTU MAP II

web_skoly_MAP Beroun

 

ÚČASTNÍME SE PROJEKTU MAP

  • MAP je Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun
    (obec s rozšířenou působností).
  • Cílem je rozvoj kvalitního a inkluzivního / společného vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
  • Prostřednictvím projektu bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol i dalších vzdělávacích institucí, vedení škol, pedagogů, rodičů žáků a dětí a dalších aktérů ve vzdělávání.
  • Výstupem projektu je strategický dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání, stanovující cíle vzdělávací politiky na území ORP Beroun.

Více informací o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., (zkráceně MAP ORP Beroun II., reg. č .projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711)
a o možnostech zapojení naleznete na:
 www.mapberoun.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Štembergová

Email: map@muberoun.cz, Mobil: +420 311 654 185

Tento projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eumsmt1beroun