Zápis do prvního ročníku

Online přihlášení na zápis do první třídy

Zápis k plnění povinné školní docházky posunut ze zimního období na
termín 1. až 30. duben (§ 36 odst. 4 ŠZ).

Zápis do berounských základních škol proběhne 5. a 6. dubna 2019

 

Zápis legislativa

Kritéria přijímání na JZŠ

Desatero pro rodiče

Jak můžete pomoci svým dětem