Bartoníčková Aranka – 311 604 921 –  a.bartonickova@jzs.cz
Brožová Vladimíra – 311 604 922 – v.brozova@jzs.cz
Denková Barbora – 311 604 926- b.denkova@jzs.cz
Drgová Naděžda – 311 604 921 – n.drgova@jzs.cz
Dudová Terezie – 311 604 929 – t.dudova@jzs.cz
Hakl Luboš – tel. 311 604 925  – l.hakl@jzs.cz
Halasová Květa – 311 604 929 – k.halasova@jzs.cz
Holý Adam – 311 604 929 – a.holy@jzs.cz
Horváthová Hana – 311 604 921 – h.horvathova@jzs.cz
Hůlová Lenka – 311 604 928 – l.hulova@jzs.cz
Chlumská Eva – 311 604 921 – zastupce1@jzs.cz
Javůrek Ivan – tel. 311 604 925  – i.javurek@jzs.cz
Kasseckert Tomáš – 311 604 928 – t.kasseckert@jzs.cz
Kasseckertová Renata – 311 604 921 – r.kasseckertova@jzs.cz
Kittelová Alena – 311 604 928 – a.kittelova@jzs.cz
Kolářová Jarmila – 311 604 921 – j.kolarova@jzs.cz
Klimešová Jana – 311 604 921 – j.klimesova@jzs.cz
Korecká Jana – 311 604 928 – j.korecka@jzs.cz
Krůtová Martina – 311 604 926 – m.krutova@jzs.cz
Kubátová Iveta – 311 604 921 – i.kubatova@jzs.cz
Kučerová Kateřina – 311 604 922 – k.kucerova@jzs.cz
Kujanová Petra – 311 604 922 – p.kujanova@jzs.cz
Levová Štěpánka – 311 604 922 – s.levova@jzs.cz
Malá Lucie – 311 604 922 – l.mala@jzs.cz
Malcová Michaela – 311 604 921 – m.malcova@jzs.cz
Mastná Marie – 311 604 922 – m.mastna@jzs.cz
Mazačová Lenka – 311 604 922 – l.mazacova@jzs.cz
Mazancová Martina – 311 604 922 – m.mazancova@jzs.cz
Miková Stanislava – s.mikova@jzs.cz
Miláčková Gabriela – 311 604 927 – g.milackova@jzs.cz
Mistrová Kateřina – tel. 311 604 925  – k.mistrova@jzs.cz
Novotná Lucie – 311 604 921 – l.novotna@jzs.cz
Onderková Monika – 311 604 921 – m.onderkova@jzs.cz
Pachnerová Helena – 311 604 926 – h.pachnerova@jzs.cz
Paterová Heda – 311 604 927 – h.paterova@jzs.cz
Patková Zdeňka – 311 604 921 – z.patkova@jzs.cz
Prokšová Veronika – 311 604 922 – v.proksova@jzs.cz
Randák Milan – tel. 311 604 925  – m.randak@jzs.cz
Růžička Miloslav – m.ruzicka@jzs.cz
Růžičková Ivana – 311 604 921 – i.ruzickova@jzs.cz
Roubalová Monika – 311 604 925 – m.roubalova@jzs.cz
Sanytráková Lada – 311 604 921 – l.sanytrakova@jzs.cz
Sklenářová Miroslava – m.sklednarova@jzs.cz
Sládková Alena – 311 604 926 – a.sladkova@jzs.cz
Stevanovičová Martina – 311 604 922 – m.stevanovicova@jzs.cz
Šalková Regina – 311 604 927 – r.salkova@jzs.cz
Šejvlová Michaela – 311 604 921 – m.sejvlova@jzs.cz
Šnaidaufová Lenka – 311 604 927 – l.snaidaufova@jzs.cz
Vacková Marcela – 311 604 929 – m.vackova@jzs.cz
Veselá Eva – 311 604 926 – e.vesela@jzs.cz
Veselá Helena – 311 604 920- h.vesela@jzs.cz
Vokáčová Bohumila
Zábojníková Milada – 311 604 922 – – m.zabojnikova@jzs.cz
Zemanová Jindra – 311 512 799 – vychovnyporadce@jzs.cz
Zmatlíková Irena – 311 604 921 – i.zmatlikova@jzs.cz

Školní družina:

Brožová Vladimíra – 311 604 922 – v.brozova@jzs.cz
Kučerová Kateřina- 311 604 922 – k.kucerova@jzs.cz
Levová Štěpánka- 311 604 922 – s.levova@jzs.cz
Mastná Marie- 311 604 922 – m.mastna@jzs.cz
Mazancová Martina- 311 604 922 – m.mazancova@jzs.cz
Wernerová Michaela – 311 604 922 – m.wernerová@jzs.cz
Zábojníková Milada – 311 604 922 – m.zabojnikova@jzs.cz

Asistenti pedagoga:

Renata Jílková – 311 604 922 – r.jilkova@jzs.cz
Petra Kujanová  – 311 604 922 – p.kujanova@jzs.cz
Veronika Malá  – 311 604 922 – v.mala@jzs.cz
Jarmila Ševčíková – 311 604 922 – j.sevcikova@jzs.cz
Zuzana Roztočilová – 311 604 922 – z.roztocilova@jzs.cz
Martina Zindulková – 311 604 922 – m.zindulkova@jzs.cz
Lucie Zemanová – 311 604 922 – l.zemanova@jzs.cz