Nabídka kroužků:
  

Platby za kroužky proveďte do konce září na účet školy:
364825329/0800
Do popisku platby uveďte jméno dítěte, třídu a jméno kroužku.

 
Kroužky 2019/2020 (verze 2.9.2019 _ 1)
 
Aktuálně:
Byl přidán nový kroužek  – Míčové hry
 
Problém s (anti)virem byl vyřešen.
Zjistili jsme, že pokud máte antivir ESET, počítač odmítá zobrazit stránku s kroužkem. 
 STRÁNKA VIRUS NEOBSAHUJE, JE V POŘÁDKU,
ŽÁDNÉ NEBEZPEČÍ NEHROZÍ.
Řešením je na chvilku vypnout antivirovou ochranu.
Návod:
na ploše vpravo dole u hodin najít ikonku antiviru
kliknout pravým tlačítkem, zvolit „dočasně vypnout antivirovou ochranu“
po přihlášení dítěte opět zapnout antivirus
Na řešení intenzivně pracujeme.