Nabídka kroužků:
(aktualizováno 1.9.  – přidána výtvarná výchova)
 
Aktuálně: Rozšiřujeme nabídku kroužků o Literární kroužek
 
Kroužek Věda nás baví pro 2.-5. třídu se koná v úterý 12:40-13:40
Přihlášky a podrobnosti na www.vedanasbavi.cz
 
Název kroužku: Literární kroužek

Lektor: Mgr. Bc. Zdeňka Patková, Ph.D.

Kapacita: 10 žáků

Věková skupina: 3. – 5. ročník

Termín: úterý, 13:15 hod – 14:00 hod

Cena: 1200,-

 

Anotace kroužku:

Čtení vybraných knih a na základě přečteného příběhu zábavnou formou rozvíjet porozumění textu a schopnosti vybrat podstatné informace. Rozvíjení slovní zásoby, vyprávěcích dovedností a schopnosti vcítit se do různých postav v příběhu. Cílem našeho snažení je snaha o důvěru čtenáře v to, že čtení je smysluplná činnost, která stojí za vynaložené úsilí.

 
Přihlášení:
Na kroužky je možné se přihlásit  zde na této stránce
Systém přihlašování je po chybě opět funkční. Abychom měli jistotu, že vše probíhá dobře, lektoři kroužků všem úspěšně zapsaným napíší mail.
 
Školní kroužky budou probíhat od 1.10.18 do 31.5.19 (bez náhrady za odpadlé lekce).
Platbu za kroužky je potřeba uhradit do konce září na účet školy:

úč: 364825329/0800

Do vzkazu pro příjemce napište jméno dítěte, třídu a název kroužku.