Na začátku prosince hned za ranních hodin vyrazil z Berouna autobus plný žáků z osmých tříd spolu s paní učitelkou Miláčkovou, paní učitelkou Paterovu a paní asistentkou Thomkovou. Společně se vydali na vánoční výlet do Norimberku.

Do německého města jsme přijeli kolem 11. hodiny a naše první cesty zamířili do Germánského národního muzea, které bylo založeno roku 1852 v areálu gotického kláštera. Dále je prostor tvořen
křížovou chodbou, kostelem, domy mnichů, muzejním fórem a Ulicí lidských práv. V muzeu je k vidění 16 stálých expozic, které ukazují německou kulturu do pravěku až do 20. století.

Ze všech expozic na ně však udělal dojem nejstarší dochovaný zemský glóbus na světě, jeho autorem je Martin Behaim. Glóbus byl vytvořen v letech 1492-1493.

Od muzea vedli jejich kroky na centrální náměstí v norimberském starém městě, na kterém žáci dostali rozchod a mohli se kochat atmosférou vánočních trhů. Vyzkoušeli např. norimberské klobásy nebo dětský punč. Na památku si domů odnesli typický hrníček z vánočních trhů.

Kolem desáté hodiny jsme přijížděli zpátky ke škole a kromě rodičů nás vítal i čerstvě zasněžený Beroun.