V rámci opakování a prohloubení znalostí ze statistiky a počítání s procenty měli určit, která křestní jména jsou na naší škole nejčastější. Každý žák dostal „na starost“ jednu třídu, ve které si musel ve spolupráci s příslušným třídním učitelem nebo učitelkou zjistit křestní jména dětí.
Pak ve spolupráci s učitelem matematiky se všechna jména musela spočítat, srovnat podle abecedy atd. Sestavila se tabulka nejpoužívanějších nebo jinak řečeno nejoblíbenějších jmen na Jungmannce.
Nakonec sedmáci řešili, jak výsledky „sedí“, resp. „nesedí“ s podobným přehledem za celou republiku (zdrojem byl ČSÚ). Závěr již necháme na čtenářích.

Vyhodnocení – srovnání naší školy s populací v ČR

Na konci března měla 7.B projektový den – den plný matematiky – celé čtyři hodiny za sebou.
Úkol zněl zajímavě. Vymyslete deskovou hru. Požadavky byly náročné:
Hra bude znázorněná na papíře velikosti A2. Bude mít nejméně 80 políček s úkoly z různých oblastí (převažovat musí matematika, ale je možno čerpat i z logiky, TV, dějepisu, přírodopisu, zeměpisu atd.). Hra bude mít jméno, obsahovat srozumitelný návod. Hra bude doplněná příběhem, který “navodí atmosféru”.