V úterý 13.prosince se v kulturním domě Plzeňka konal vánoční koncert naší školy. Koncert má
dlouholetou tradici a velkou oblibu mezi žáky i rodiči. Posluchači si užili koledy, vánoční písně, několik
klavírních vystoupení, sálem se nesly tóny violoncella, na pódiu se v baletním vystoupení proháněla
sněhová vločka. Všichni účinkující byli odměněni dlouhým a vřelým potleskem. Děkujeme za krásný
hudební zážitek a příjemné navození vánoční atmosféry!

Video – 1. část (krátký sestřih)