Po dlouhé covidové pauze bylo  začátkem května obnoveno slavnostní vítání občánků města Berouna.

Ke slavnostní akci se přidaly i žačky naší školy, které svým baletním vystoupením potěšily všechny zúčastněné.