V hodinách výtvarné výchovy se děti zabývají různými výtvarnými technikami. V uplynulých hodinách se učily pracovat s vlastní fantazií a představivostí. Měly za úkol si přinést kus dřeva, který objeví při procházce v lese, a pokusit se tento samorost oživit. Vznikly krásné výtvory v podobě hudebních nástrojů, hodin, ovoce a především různých druhů zvířátek.

samorosty samorosty samorosty samorosty