V uplynulém týdnu proběhl na naší škole kurz  První pomoci. Tuto akci uspořádala naše škola již podruhé ve spolupráci s agenturou Zdravotníci s.r.o. Díky profesionálnímu přístupu záchranářů  se děti v průběhu dvou hodin teorie i praxe dozvěděly, naučily a vyzkoušely si, jak pomoci člověku v krizové situaci. V letošním roce se zaměřili na téma popáleniny a problémy s dýcháním. Největším zážitkem pro děti bylo, jak se prakticky dostat ze zakouřeného prostředí  a poskytnout první pomoc zraněnému a popálenému kamarádovi.