Bezesporu nejdůležitější událostí tohoto školního roku byla Akademie ke 150.výročí založení naší školy. Všechny třídy již od podzimu intenzivně pracovaly na svých vystoupeních. Vzhledem k velkému počtu účinkujících  byla Akademie rozdělena do tří dnů. Diváci zhlédli rozmanitá vystoupení plná písní, tanců různých stylů, divadelní a dokonce i cirkusové představení. Velké ovace získalo i vystoupení všech učitelů naší školy, které bylo překvapením pro rodiče i děti. Všem účinkujícím děkujeme za skvělou přípravu!