Žáci 3.A na jeden den učitelé

Žáci 3. A si vyzkoušeli, jaké to je být učitelem. Na Den učitelů předstoupili před žáky prvního ročníku s výukovým blokem.

Akci předcházela velká příprava. Nejprve rozhodnutí, jaké úkoly prvňákům předložit. Následovalo dlouhé přemýšlení, jak úkoly zpracovat, aby se prvňáčkům líbily. Poté třeťáci vytvořili skupiny a v nich začali připravovat šablony, tabulky, pavučiny a domečky. Když bylo hotovo, bylo třeba vyzkoušet si, jak tyto úkoly prvňáčkům zadat, aby byl úkol správně pochopen.

Ve třídě se hodně mluvilo, hledala se správná a výstižná slova k předložení problémových úkolů malým školákům. Třeťáci zjistili, že nejsou vždycky ostatními spolužáky pochopeni. A tak byli nuceni hledat nová slova, která by lépe vystihovala jejich záměr. Tato práce se však vyplatila.

V Den učitelů si budoucí učitelé nasadili vizitky se jmény Ing. Jára,  Doc. Sofie, Mgr. Veronika, prof. Thea a Bc. Adam, Mgr. Veronika, Mgr.at Mgr. Karolína, Ing. Jan, Mgr. Luky, JUDr. Ondra, Mgr. Domí, prof. Korí, Mgr. Justý,  Bc. Samanta, Ing. Alička, Doc. Jana, Mgr. Maky, Mgr. Maru, Ing. Tom, MuDr. Klára  a Ing. Mark a postavili se před žáky první třídy.

Program začal tím, kdo byl Jan Ámos Komenský a proč se mu říkalo Učitel národů. Žáci se také seznámili s MariíTerezií, která zavedla povinnou školní docházku. Pomocí dobových fotografií se žáci seznamovali, jak vypadala škola dříve.

Vyzkoušeli jsme různé způsoby zaplacení zboží, řešit pavučiny, zjistili, v jakém podlaží žije kamarád, a doplnili přísloví. Práce v heterogenních skupinách se nám moc líbila. Odměnou nám byly vypracované pracovní listy našich nejmenších.

3.A

Napsala: Zdeňka Patková