1. stupeň
Matematika 4.-5.roč.
Slovní úlohy

Slovní úlohy 2

Přirozená čísla

Přirozená čísla 2
Hudební výchova
Zpíváme s radostí

Hudba nás baví

Hrátky s hudbou
 
Přírodověda
Neživá příroda
     
Informatika
1.MSword 5.roč.

1.1MSword 5.roč.

2.MSword 5.roč.

3.MSword 5.roč.
Vlastivěda
ČR

Stát a město kde žiji

Stát a město kde žiji 2

Evropa jako místo k životu
Prvouka
Rostliny a živá příroda

Prvouka člověk

Cestujeme po Evropě

Evropská unie
Český jazyk
Hravá čeština

Pravopis

Vyjmenovaná slova

Čtenářská gramotnost
 
Vyvozování hlásek

Vyvozování hlásek 2

Čtení s porozuměním

Prvopočátky čtení
Anglický jazyk
Slovní zásoba

Slovní zásoba 2

Hry a aktivity 1

Hry a aktivity 2
2. stupeň
Anglický jazyk
Vocabulary

Vocabulary

Vocabulary
Nepravidelná slovesa
 
Grammar
Grammar Grammar  
Přírodopis
Přírodopis
  Chemie
Chemie
Zeměpis
Globalizace

Globalizace 1

Přírodní krajiny

Přírodní krajiny 1
 
Přírodní krajiny 2

Přírodní krajiny 3

Kraje ČR

Kraje ČR 2
 
Kraje ČR 3

Kraje ČR 4

Kraje ČR 5

Kraje ČR 6
 
Svět – 7.roč.
/td> Člověk a umění
Člověk a umění
Informatika
1.MS excel 2010

2.MS Excel 2010

3.MS Excel 2010

Vektorová grafika
 
1.MSword 6.roč.

1.1.Msword 6.roč.

2.MSword 6.roč.

1.Msword 7.roč.
 
1.1.MSword 7.roč.

2.Msword 7.roč.

3.Msword 6.roč.

3.MSword 7.roč.
 
1.MS PowerPoint 2010

2.MS PowerPoint 2010

3.MS PowerPoint 2010

Tvorba webových stránek
Český jazyk
Literatura 1

Literatura 2
   

Další výukové materiály mají žáci (po přihlášení) k dispozici na stránce classroom.google.com