Občanské sdružení je dobrovolným sdružením rodičů a pedagogů, kteří se chtějí podílet na chodu školy a které hospodaří s finančními prostředky získanými od rodičů.

Jeho schůzky jsou minimálně 2 x ročně a to vždy při třídních schůzkách.

Z těchto prostředků jsou financovány zejména školní pomůcky, částečně i vybavení učeben.

Zároveň se OS podílí na spolufinancování některých seminářů pro žáky školy (zejména SPJ, první pomoci a dopravní výchovy). Program pomoci byl rozšířen i o finanční výpomoc pro děti, které jsou ze soc. slabých rodin, tak, aby se mohly zapojovat do třídních výletů a exkurzí.

 

Čerpání 2020

Čerpání 2019

Čerpání 2018

Stanovy Pomoc škole