– 15 setkání (45min), skupina maximálně 10 dětí 
cena 1500,- Kč
– začátek od poloviny listopadu
 čtvrtek 13:30 hodin – 14:15 hodin
  • sluchové vnímání, diferenciace, sluchová paměť, analýza a syntéza, vnímání rytmu
  • řeč, souvislé vyjadřování, slovní zásoba, předložkové vazby, jazykový cit
  • zrakové vnímání, figura a pozadí, zraková diferenciace, zraková paměť
  • matematické představy, porovnávání, řazení, třídění, množství, tvary
  • grafomotorika, správný úchop psacího náčiní, uvolnění ruky
  • jemná a hrubá motorika, koordinace oka a ruky
  • logické myšlení, pravolevá orientace, orientace v prostoru a čase
  • pozornost, soustředění, pracovní návyky
  • sociální dovednosti, samostatnost
Lektorka: Mgr. Mirka Sklenářová
přihlášky na email: m.sklenarova@jzs.cz