Výběrová řízení

Tablety – učitel 21. stol.

Výsledky výběrového řízení

Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky

Příloha č.1 – krycí list

Příloha č.2 – technická specifikace

Příloha č.3 – závazný vzor smlouvy

Příloha č.4 – prohlášení ZKP

Příloha č.5 – prohlášení TKP


Kupní smlouvy

Kupní smlouva uč. PC 2

V63_Smlouva_Jungmannova ZŠ Beroun digi podpis

Dodávka tabulí do ZŠ včetně montáže

Kupní smlouva NA DODÁVKU VYBAVENÍ JAZYKOVÉ LABORATOŘE

Kupní smlouva – PC


Smlouvy o dílo

Asfalt

Sanace vlhkého zdiva

Smlouva o dílo – školní hřiště

Smlouva – Krajský úřad