Zápis do prvního ročníku

byl ukončen.


Seznam přijatých žáků

do 1. ročníku (školní rok 2020/2021) zde.

Vaše  žádost o odklad  bude řešena průběžně. Po doložení potřebných dokladů (zpráva z PPP + zpráva od pediatra) budete vystaveno rozhodnutí o odkladu, o kterém budete informováni.

Pokyny k zápisu

Formulář  – žádost o zapsání dítěte

Formulář – žádost o odklad školní docházky

 


(pokud máte problém s tiskem – stáhněte si zde adobe reader)