Vzdělávací program školní družiny

Kritéria přijímání dětí do ŠD

Vnitřní řád školní družiny

Formuláře

Zápisní lístek 2017

Platby za družinu: č.ú.: 364825329/0800,

VS: rodné číslo dítěte,

zpráva pro příjemce: jméno dítěte a třída